Doelstelling

Momenteel valt meer dan tweederde van alle werknemers met een autistische aandoening na korte tijd weer uit. De kans op ander werk is voor deze groep bijzonder klein, veel mensen vallen terug naar een uitkeringssituatie en komen langdurig thuis te zitten.

Doelstelling
De Paddenstoel (onderdeel van SBS Reïntegratie) zet zich met een kernteam van deskundige professionals in om al onze cliënten met een autistische aandoening blijvend te plaatsen op de arbeidsmarkt en daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren.

Visie
Onze visie is dat werken, leren, wonen en ontspannen samen de levenskwaliteit van de mens bepalen. Daarom gaan wij met belanghebbenden (o.a. Nederlandse Vereniging voor Autisme, UWV, gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen) in gesprek om deze aspecten effectiever te stroomlijnen.

Ambitie
Onze ambitie is een overkoepelend orgaan te worden waarbij er overlegstructuren zijn tussen woon-, zorg-, opleiding- en arbeidsinstellingen om mensen met autisme (al dan niet met begeleiding) een volwaardig lid van onze maatschappij te laten zijn.