Wajong

Momenteel is het UWV verantwoordelijk voor de re-integratie van jonge mensen met een ziekte of handicap die een Wajong uitkering krijgen. Maar, het wordt langzamerhand steeds duidelijker dat het nieuwe kabinet de Wajong gaat overgedragen aan gemeenten. Dit betekent dat uw gemeente op den duur zelf verantwoordelijk wordt voor de re-integratie van o.a. jonge mensen met autisme.