Informatie

Acht op de duizend Nederlanders hebben een vorm van autisme, een stoornis die zich onder andere uit in moeite hebben met communiceren en gevoeligheid voor prikkelende omgevingen. Hoewel dit een belemmering kan zijn op de werkvloer is inmiddels duidelijk geworden dat mensen met autisme ook over uitermate waardevolle competenties beschikken.