Uw voordeel

Subsidies
Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor werkgevers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers in dienst hebben. Zo kunt u korting krijgen op de sociale premies, is er een mogelijkheid voor loonkostensubsidie en kunt u eventuele aanpassingen die op de werkplek nodig zijn vergoed krijgen. Meer hierover kunt u lezen op de site van het UWV of neem contact met ons op voor meer informatie.

MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt gelukkig een steeds grotere rol in het Nederlandse bedrijfsleven. De Paddenstoel kan u helpen één van de belangrijke pijlers van het MVO te ondersteunen, die van diversiteit in uw personeelsbestand. Door open te staan voor onze gekwalificeerde werknemers draagt ook u bij aan een betere samenleving. Lees meer over MVO op www.mvonederland.nl.