Werknemersprofiel

Een recent onderzoek van de universiteit Leiden laat zien dat veel volwassenen met autisme goed zijn in technisch-analytische taken, systematisch denken en redeneren. Ook zijn ze doorgaans perfectionistisch, maken ze weinig fouten en hebben ze oog voor detail. Deze kwaliteiten komen uitstekend van pas in bijvoorbeeld administratieve en boekhoudkundige beroepen of in de IT-sector.